• Školský internát
   • Internát poskytuje výchovu
    a vzdelávanie, ubytovanie
    a stravovanie pre 49 žiakov
    z ôsmich stredných škôl v meste.
   • Školská jedáleň
   • V školskej jedálni varíme
    pre žiakov a zamestnancov
    stredných škôl, ale aj
    pre cudzie osoby.
   • Zváračský kurz
   • Zváračská škola poskytuje
    zaškolovacie kurzy a školenia
    z bezpečnostných ustanovení
    podľa platných noriem.
   • Duálne vzdelávanie
   • Môžete získať prax
    na top úrovni, priamo
    vo firme, získať finančnú
    nezávislosť a slobodu.
 • Najnovšie

  Novinky

  • Agro workshop
   • Agro workshop
   • 18. 6. 2021
   • Dňa 16.6. 2021 sa uskutočnil agro-workshop s firmou Agroservis s partnerom vo vzdelávaní žiakov v odboroch agropodnikanie, agromechanizátor a záhradníctvo. Podujatie podporila firma ASIT. Žiaci ZŠ, ktorí sa prihlásili na akciu, mali možnosť prejsť 8 stanovišťami, na ktorých plnili úlohy, ktoré pripravili pedagógovia školy.

   • Agro workshop: Čítať viac
  • Cvičenia z viazania a aranžovania kvetín
  • Práce našich žiakov
   • Práce našich žiakov
   • 7. 10. 2020
   • Otvorili sa brány škôl a žiaci po dlhej dobe opäť, ako po prvýkrát, uchvátila práca na strojoch. Sústruženie, frézovanie, vŕtanie, pílenie či brúsenie, sú vstupom k poznávaniu technológií spracovania materiálov, k tvorbe, k výrobe, k zručnosti.

    Gitara - práca nášho učiteľa odborného výcviku Ľubomíra Zubaja. Pripravuje žiakov odborov agromechanizátor, opravár a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.

   • Práce našich žiakov: Čítať viac
 • Profil školy

  Poskytujeme žiakom úplné stredné odborné vzdelanie v štyroch študijných odboroch, stredné odborné vzdelanie v dvoch trojročných učebných odboroch a nižšie odborné vzdelanie v jednom dvojročnom učebnom odbore.
  • unsk
  • minskolstva
  • eu
  • operprogram
  • sysdual
  • edgecam
  • abb
  • progecad
  • emco cnc
  • Erazmus