• Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti.

    • školský rok 2021/2022
     školský rok 2020/2021
     školský rok 2019/2020
     školský rok 2018/2019
     školský rok 2017/2018
     školský rok 2016/2017
     školský rok 2015/2016
     školský rok 2014/2015
     školský rok 2013/2014
     školský rok 2012/2013
     školský rok 2011/2012
     školský rok 2010/2011
     školský rok 2009/2010