• 4524 H agromechanizátor, opravár

   • 3 - ročný učebný odbor pre chlapcov ukončený záverečnou skúškou s možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu.

    Absolvent je:

    kvalifikovaný pracovník pri údržbe, opravách a diagnostike mechanizačných prostriedkov (traktory, nákladné automobily, samohybné stroje, stroje používané v rastlinnej výrobe).

    Absolvent má možnosť získať zváračské oprávnenie platné i v krajinách EÚ, osvedčenie na obsluhu obilných kombajnov.

   • Odborný výcvik prebieha v zmluvných firmách:

   • PD Prašice, SERVIS MAN s.r.o. Topoľčany, Ematech Radošina, Sparex Slovakia spol. s.r.o. Bánovce nad Bebravou, PD DEVIO Nové Sady a iné.