•  Žiadosť o oslobodenie telesnej výchovy  
      Žiadosť o individuálnu integráciu dieťaťa  
      Žiadosť o individuálnu integráciu dieťaťa (plnoletí)  
      Žiadosť o prijatie do školského internátu  

      Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti

      (pre prvé ročníky)