•  Žiadosť o oslobodenie telesnej výchovy
      Žiadosť o individuálnu integráciu dieťaťa
      Žiadosť o individuálnu integráciu dieťaťa   (plnoletí)
      Žiadosť o prijatie do školského internátu

      Potvrdenie od lekára o zdravotnej   spôsobilosti (pre prvé ročníky)

      Žiadosť o vystavenie kópie