• Zváračská škola

        • je súčasťou Soš agrotechnická, Továrnická 1632. Zváračská škola bola založená v roku 1991 a vyškolila vyše tisíc zváračov na metódy zvárania: elektrickým oblúkom obalenou elektródou - 111, zváranie kysliko - acetylénovým plameňom - 311, zváranie elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrane aktívneho plynu CO2 - 135.

          Zváračská škola poskytuje zaškolovacie  kurzy a školenia z bezpečnostných ustanovení podľa platných noriem. Ceny kurzov sú uvedené v ponukovom liste, prípadne dohodou.