• 4524 H agromechanizátor, opravár

   • 3 - ročný učebný odbor pre chlapcov ukončený záverečnou skúškou s možnosťou duálneho vzdelávania, môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu.

     

    Duálne vzdelávanie je umožnené vo firmách:

    Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín, so sídlom Šterusy; Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce; Poľnohospodárske podielnicke družstvo Rybany; Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. Kolíňany, ktoré má pracovisko aj v Oponiciach

    Absolvent je:

    kvalifikovaný pracovník pri údržbe, opravách a diagnostike mechanizačných prostriedkov (traktory, nákladné automobily, samohybné stroje, stroje používané v rastlinnej výrobe).

    Absolvent má možnosť získať zváračské oprávnenie platné i v krajinách EÚ.

   • Odborný výcvik prebieha v zmluvných firmách:

   • PPD Prašice,

    EMATECH s.r.o., Radošina,

    AGRI CS Slovakia s.r.o., Nitra,

    PD Trenčín - Soblahov,

    Agroservis - Západ s.r.o.,

    PD Chynorany