• Vážení rodičia a priatelia školy,

  • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie  SRRZ – RZ pri Strednej odbornej škole agrotechnickej. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

   Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno: SRRZ - RZ pri Strednej odbornej škole agrotechnickej 
   Sídlo: Topoľčany, 955 01, Tovarnícka 1632/61
   Právna forma: občianske združenie
   IČO: 173196172802

   Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, konkrétne na:

    

   • skvalitnenie materiálno - technického vybavenia školy na úseku praktického vyučovania
   • ocenenia žiakov za ich aktivity a prospech
   • odborné exkurzie pre žiakov
   • kultúrne aktivity pre žiakov
   • žiakov na súťaže a reprezentáciu školy náklady

    

   O čerpaní prostriedkov získaných z 2% budete priebežne informovaní na webovej stránke školy. Za poukázanie 2% z daní vám týmto vopred ďakujeme! Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

  •  

    

   Ak ste zamestnaní a nepodávate si daňové priznanie sami:

   požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. 2. 2023 a tiež, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane do 15.2. 2023
   - vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane
   - obe vyplnené tlačivá doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska – najneskôr do 30.4. 2023

    

   Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé:

   - vypočítajte si 2% z dane z príjmov
   - vyplňte príslušný formulár daňového priznania
   - riadne vyplnené tlačivo doručte v lehote – do 31.3. 2023 na Váš daňový úrad podľa miesta bydliska a v tomto termíne aj uhraďte daň

    

   Ak ste osoba, ktorá odpracovala minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít, môžete poukázať 3% z dane:

   Ak spĺňate túto podmienku, môžete vyplniť potvrdenie na www.rozhodni.sk

    

   Právnické osoby:

   Právnická osoba môže poukázať 2% z dane najneskôr v termíne do 31.03. 2023, ak zároveň do tohto termínu poskytne dar minimálne vo výške 0,5% na verejnoprospešný účel. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať iba 1,0% z dane.

  •  

    

    

   VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane    

   POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti