• Školský intenát
   • Internát poskytuje výchovu
    a vzdelávanie, ubytovanie
    a stravovanie pre 49 žiakov
    z ôsmich stredných škôl v meste.
   • Školská jedáleň
   • V školskej jedálni varíme
    pre žiakov a zamestnancov
    stredných škôl, ale aj
    pre cudzie osoby.
   • Zváračský kurz
   • Zváračská škola poskytuje
    zaškolovacie kurzy a školenia
    z bezpečnostných ustanovení
    podľa platných noriem.
   • Duálne vzdelávanie
   • Môžete získať prax
    na top úrovni, priamo
    vo firme, získať finančnú
    nezávislosť a slobodu.
   • Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany

   • poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie v štyroch študijných odboroch, stredné odborné vzdelanie v jednom trojročnom učebnom odbore a nižšie odborné vzdelanie v jednom dvojročnom učebnom odbore.

    Pre praktickú prípravu máme zriadené Stredisko praktického vyučovania s učebňami podľa odborných predmetov. Škola má vlastnú kuchyňu, jedáleň, telocvičňu a ihriská. 

    Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno - vzdelávacieho procesu a výchove mimo vyučovania s ďalšími partnermi: s policajným zborom a zástupcami mestskej polície v Topoľčanoch pri organizovaní besied a prednášok, zriaďovateľom pri napĺňaní vízie školy, Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou pri organizovaní záverečných skúšok, s priamo riadenými organizáciami MŠ SR, pedagogicko - psychologickými poradňami v rámci preventívnych opatrení, a pod.

 • Najnovšie

  Novinky

  • Deň otvorených dverí
   • Deň otvorených dverí
   • 4. 5. 2019
   • Dňa 6.3. 2019 sa na našej škole konal v poradí druhý Deň otvorených dverí v tomto školskom roku. V tento deň našu školu navštívili deviataci aj so svojimi rodičmi so širokého okolia.

   • Čítať viac
  • Stredoškolská odborná činnosť
   • Stredoškolská odborná činnosť
   • 20. 2. 2019
   • Dňa 19.2. 2019 sa konalo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Zúčastnili sa na nej žiaci: Jaroslav Poluch I.B, Ondrej Korec II.B, Martin Zdychavský III.B, Denis Ďurák VI.A, Ivana Kreneková II.B, Marek Bečka I.A, Dominik Divéky III.A, Václav Turjanica III.B, Jozef Bajzík I.A, Vladimíra Kopecká I.B

   • Čítať viac
  • Valentínske aranžovanie
   • Valentínske aranžovanie
   • 14. 2. 2019
   • Dňa 12.2. 2019 prebehlo na škole valentínske aranžovanie. 1. miesto - Monika Dilongová II.B, 2. miesto - Michaela Mišenková I.B, 3. miesto - Jaroslav Poluch I.B

   • Čítať viac
 • Profil školy

  Poskytujeme žiakom úplné stredné odborné vzdelanie v štyroch študijných odboroch, stredné odborné vzdelanie v dvoch trojročných učebných odboroch a nižšie odborné vzdelanie v jednom dvojročnom učebnom odbore.
  • unsk
  • minskolstva
  • eu
  • operprogram
  • sysdual
  • edgecam
  • abb
  • progecad
  • emco cnc