• O Z N A M         P R E       V E R E J N O S Ť

  v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19

  Riaditeľ SOŠ agrotechnickej, Tovarnícka 1632, Topoľčany oznamuje verejnosti, že na základe nariadenia hlavného hygienika SR a  záverov Ústredného krízového štábu so šírením ochorenia, ktoré spôsobuje koronavírus COVID-19 od 30.03.2020 až do odvolania,  budú škola a školský internát zatvorené. Škola bude pracovať v núdzovom režime.


  Žiaci III.C triedy dostanú výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške a dodatok k vysvedčeniu 29.5.2020 za dodržania hygienických opatrení stanovených ÚVZ SR.  Žiaci odovzdajú účebnice  a dochádzkový číp. 

   

  Všetky dôležité termíny nájdete na webovej stránke: http://www.ucimenadialku.sk/terminy/ 

   

   

  V prípade potreby a nepredvídaných udalostí volajte na telefónne číslo +421 948 197 729; 

   

  V Topoľčanoch dňa 25. 03. 2020                                                                                                                                                                     Ing. Róbert Čaniga, PhD., v.r.

                                                                                                                                                                                                                     riaditeľ školy

   

   • Školský internát
   • Internát poskytuje výchovu
    a vzdelávanie, ubytovanie
    a stravovanie pre 49 žiakov
    z ôsmich stredných škôl v meste.
   • Školská jedáleň
   • V školskej jedálni varíme
    pre žiakov a zamestnancov
    stredných škôl, ale aj
    pre cudzie osoby.
   • Zváračský kurz
   • Zváračská škola poskytuje
    zaškolovacie kurzy a školenia
    z bezpečnostných ustanovení
    podľa platných noriem.
   • Duálne vzdelávanie
   • Môžete získať prax
    na top úrovni, priamo
    vo firme, získať finančnú
    nezávislosť a slobodu.
 • Najnovšie

  Novinky

 • Profil školy

  Poskytujeme žiakom úplné stredné odborné vzdelanie v štyroch študijných odboroch, stredné odborné vzdelanie v dvoch trojročných učebných odboroch a nižšie odborné vzdelanie v jednom dvojročnom učebnom odbore.
  • unsk
  • minskolstva
  • eu
  • operprogram
  • sysdual
  • edgecam
  • abb
  • progecad
  • emco cnc
  • Erazmus