• Školský intenát
   • Internát poskytuje výchovu
    a vzdelávanie, ubytovanie
    a stravovanie pre 49 žiakov
    z ôsmich stredných škôl v meste.
   • Školská jedáleň
   • V školskej jedálni varíme
    pre žiakov a zamestnancov
    stredných škôl, ale aj
    pre cudzie osoby.
   • Zváračský kurz
   • Zváračská škola poskytuje
    zaškolovacie kurzy a školenia
    z bezpečnostných ustanovení
    podľa platných noriem.
   • Duálne vzdelávanie
   • Môžete získať prax
    na top úrovni, priamo
    vo firme, získať finančnú
    nezávislosť a slobodu.
 • Najnovšie

  Novinky

  • Červené stužky - beseda
   • Červené stužky - beseda
   • 21. 11. 2019
   • Beseda s Mudr. Evou Čanigovou k téme HIV a AIDS - "Červené stužky" Svetový deň boja proti AIDS .

   • Čítať viac
  • Futsal žiakov SŠ
   • Futsal žiakov SŠ
   • 21. 11. 2019
   • Dňa 14.11. 2019 sa na Strednej odbornej škole drevárskej v Topoľčanoch konalo okresné kolo žiakov stredných škôl vo futsale. Naši chlapci sa umiestnili na 1.mieste a postúpili na krajské kolo.

    Zostava: Báleš Adam, Podoba Denis, Hostačný Samuel, Hudok Richard, Korman Patrik, Milata Peter, Neubauer Nicolas, Oravec Benedikt, Papranec Patrik, Sák Nikolas

   • Čítať viac
  • Deň otvorených dverí
   • Deň otvorených dverí
   • 21. 11. 2019
   • Dňa 13.11. 2019 sa na našej škole konal v prvý Deň otvorených dverí v tomto školskom roku. Našu školu navštívili deviataci aj so svojimi rodičmi so širokého okolia.

   • Čítať viac
 • Profil školy

  Poskytujeme žiakom úplné stredné odborné vzdelanie v štyroch študijných odboroch, stredné odborné vzdelanie v dvoch trojročných učebných odboroch a nižšie odborné vzdelanie v jednom dvojročnom učebnom odbore.
  • unsk
  • minskolstva
  • eu
  • operprogram
  • sysdual
  • edgecam
  • abb
  • progecad
  • emco cnc