• Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení uchádzači o štúdium na našej škole,

  1.) vyplňte všetky požadované políčka a nezabudnite nahrať buď samotnú prihlášku so známkami, alebo vysvedčenia za 6., 7., 8., ročník 2. polrok ZŠ a 9. ročník 1. polrok ZŠ,

  2.) dôležité sú aj kontaktné údaje: telefónne číslo a emailová adresa pre ďalšiu komunikáciu s Vami

  3.) ak k prihláške nahráte aj potvrdenie o zaradení žiaka do duálneho systému vzdelávania (DSV), pripočítajú sa mu body za DSV do celkového počtu bodov. 

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: