• 4210 M agropodnikanie


   • 4 - ročné štúdium  ukončené maturitnou skúškou s možnosťou pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo v pomaturitnom štúdiu.

    Absolvent je kvalifikovaný pracovník pre technicko - hospodársku a riadiacu činnosť v podnikoch, pre vedenie malých a stredných podnikov a samostatné podnikanie.

    Žiaci sa zúčastňujú Dní poľa Selice, Dvorany nad Žitavou, Očová, Chovateľský deň Kočín, Victoria regia Piešťany a iné.

   • V rámci štúdia si môže žiak zvoliť jedno z odborných zameraní:

   • 16 pestovateľstvo

    • pestovanie poľných plodín
    • pestovanie záhradných plodín, ovocinárstvo a vinohradníctvo
    • viazanie a aranžovanie kvetín
    • ochrana rastlín proti chorobám a škodcom
    • alternatívne pestovanie bioplodín

     

    04 farmárstvo

    • chov veľkých hospodárskych zvierat
    • chov malých hospodárskych zvierat
    • chov kožušinových zvierat
    • včelárstvo
    • pestovanie poľných a záhradných plodín
    • ekonomické pravidlá vedenia farmy
    • príprava podnikateľských plánov