• 4210 M 16 agropodnikanie - pestovateľstvo


   • 4 - ročné štúdium  ukončené maturitnou skúškou s možnosťou pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo v pomaturitnom štúdiu.

    Absolvent je kvalifikovaný pracovník pre technicko - hospodársku a riadiacu činnosť v podnikoch, pre vedenie malých a stredných podnikov a samostatné podnikanie.

    Žiaci sa zúčastňujú Dní poľa Selice, Dvorany nad Žitavou, Očová, Chovateľský deň Kočín, Victoria regia Piešťany a iné.

   •  

    • pestovanie poľných plodín
    • pestovanie záhradných plodín, ovocinárstvo a vinohradníctvo
    • viazanie a aranžovanie kvetín
    • ochrana rastlín proti chorobám a škodcom
    • alternatívne pestovanie bioplodín