• Profil verejného obstarávateľa

    • Názov: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
     IČO: 00398411

      

     Kontaktná adresa:
     Obec: Topoľčany, PSČ: 95501  
     Ulica a číslo: Tovarnícka 1632 

      

     Kontaktná osoba:
     Meno: Ing. Róbert Čaniga, PhD.
     Telefón: 0385322560
     e-mail: robert.caniga@sosagro.sk