• 4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - hygienická a laboratórna služba

    • Je určený na vzdelávanie a výchovu kvalifikovaných odborníkov pre odvetvie veterinárnych činností a služieb v poľnohospodárstve a na úseku veterinárneho zdravotníctva a hygieny. 

     Absolvent je schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v širokej škále veterinárnych služieb v poľnohospodárstve a na úseku veterinárneho zdravotníctva a hygieny vykonávať činnosti zamerané na výkon asistovaných činností v ambulanciách veterinárneho lekára, vo veterinárnych ošetrovniach, veterinárnych poliklinikách.

    • Uplatnenie absolventa:

     • vo veterinárnych liečebných zariadeniach
     • na úseku hygienickej a veterinárnej kontroly
     • vo veterinárnom výskume
     • v podnikoch poľnohospodárskej výroby a služieb
     • v podnikoch potravinárskeho priemyslu
     • v predajniach drobnochovu
     • v špecifických kvalifikovaných službách
  • Prax našich žiakov