• 4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - hygienická a laboratórna služba

    • Je určený na vzdelávanie a výchovu kvalifikovaných odborníkov pre odvetvie veterinárnych činností a služieb v poľnohospodárstve a na úseku veterinárneho zdravotníctva a hygieny. 

     Absolvent je schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v širokej škále veterinárnych služieb v poľnohospodárstve a na úseku veterinárneho zdravotníctva a hygieny vykonávať činnosti zamerané na výkon asistovaných činností v ambulanciách veterinárneho lekára, vo veterinárnych ošetrovniach, veterinárnych poliklinikách.

    • Učebňa je vybavená:

     • Biochemickým analyzátor na vyšetrenie krvnej plazmy alebo séra. Možnosť vyšetriť 5 vzoriek súbežne a 26 merateľných parametrov. Analyzátor je vybavený vlastnou centrifúgou.

      

     • Močovým analyzátor. Dokáže vyšetriť 11 parametrov.

      

     • Centrifúgou na spracovanie vzorky moču a krvi.
    • Praktické vyučovanie

     • Hyza a.s. Topoľčany (laboratória, prax na farme )
     • RVPS Topoľčany (Regionálna veterinárna a potravinová správa)
     • Linda Okšov mlyn - farma oviec a danielov
     • PD Nitrianska streda - farma Solčany (hovädzí dobytok)
     • JuDr. Varga - Apex (Tovarníky) farma hovädzí dobytok
     • Ranč Babica - ZOO
     • Ing. Miroslav Aschengeschvantner -  farma koní a zvernica (Podhradie)
     • p. Banák - Radošina, Behynce - farma králikov
     • PD Radošinka, Ripňany - hovädzí dobytok
     • MVDr. Vladimír Marton, Kuzmice - súkromná prax, veterinárna ambulancia
    • Uplatnenie absolventa:

     • vo veterinárnych liečebných zariadeniach
     • na úseku hygienickej a veterinárnej kontroly
     • vo veterinárnom výskume
     • v podnikoch poľnohospodárskej výroby a služieb
     • v podnikoch potravinárskeho priemyslu
     • v predajniach drobnochovu
     • v špecifických kvalifikovaných službách