• 4572 F poľnohospodárska výroba

        • 2 - ročný učebný odbor pre chlapcov i dievčatá ukončený záverečnou skúškou s podmienkou úspešného absolvovania aspoň 6. ročníka ZŠ po 9 rokoch školskej dochádzky.

          Absolventi sú kvalifikovaní pracovníci pre vykonávanie jednoduchých činností v poľnohospodárskej výrobe a pomocných prác pri údržbe a opravách poľnohospodárskej techniky.