• 2423 H nástrojár

    • 3-ročný učebný odbor ukončený výučným listom

    • Absolvent ovláda:

     • sústruženie
     • frézovanie
     • opravu kovoobrábacích a tvárniacich strojov
     • opravu a ostrenie nástrojov
     • údržbu strojov a nástrojov
     • tvarovanie materiálov
     • zhotovenie technických náčrtov a skíc
     • kontrolu kvality s použitím meradiel a meracích prístrojov