Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Súhrná správa 1/2019 Súhrnná správa za II.Q za rok 2019 nad1000 bez DPH 08.07.2019 Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
Zmluva 080-15/2019 dodanie tovaru 21 070,29 bez DPH 080-15/2019 01.07.2019 Ferdinand Schwarz, MBN Vercajch, Svätoplukova 473/33, 955 01 Topoľčany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Zmluva 002/2019 zmluva o dielo 38 756.68 s DPH 002/2019 18.06.2019 EKO stavin s.r.o., Stummerova 1508/118, Topoľčany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. R.Čaniga, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 01/2019 zmluva o dielo 4 831.50 s DPH 01/2019 17.06.2019 LACIKA-MONT, s.r.o., Stummerova 1453/107, 955 01 Topoľčany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. R.Čaniga, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 5519001530 havarijné poistenie motorových vozidiel 1 010.29 s DPH 5519001530 04.06.2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Zmluva 3559006182 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 439,10 s DPH 3559006182 04.06.2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Zmluva 1009900729 poistenie skla, živelné poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie pre prípad odcudzenia, poistenie strojov a elektroniky 6 006.39 s DPH 1009900729 04.06.2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Zmluva 999000128 úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami 479,80 s DPH 999000128 04.06.2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Zmluva Z201914135_Z kúpna zmluva-učeb. pomôcky   649,20 s DPH Z201914135_Z 30.05.2019 Ing. Róbert Lukoťka REL, Šmidkeho 12, 96001 Zvolen Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Faktúra 19100014 služby 54,60 s DPH 31 27.05.2019 TOGATO s r.o. Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra 9020190172 materiál 51,21 s DPH 27 27.05.2019 KR-BYTMAT, s.r.o. Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra 1902577 potraviny 236,50 s DPH 109-13/2018 27.05.2019 PAM fruit s.r.o. Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra 08919 materiál 649,20 s DPH Z201914135_Z 24.05.2019 REL Ing. Lukoťka Robert Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra 2019084 služby 68,80 s DPH 48 23.05.2019 TOBEL s.r.o. Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra 2019724 potraviny 108,27 s DPH 107-13/2018 23.05.2019 Smatana Vladimír Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra 620190400 školenie 40,00 s DPH 49 22.05.2019 Ballux, spol.s.r.o. Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra 406190500 služby 82,08 s DPH 17 22.05.2019 region PRESS Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra 19119 služby 143,28 s DPH 4 22.05.2019 SOŠ potravinárska Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Objednávka 49 školenie 40,00 s DPH 21.05.2019 Ballux, spol.s.r.o. J.M. Hurbana 1924/16A 96901 Banská Štiavnica Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Objednávka 48 materiál a oprava kosačiek na r.2019 do 5000€ 5 000.00 s DPH 20.05.2019 TOBEL s.r.o., Bojná 784 95601 Bojná Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4014