Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 1/2020 oprava vnútorných priestorov budovy A4 34 908.72 s DPH 19.03.2020 TRISTAN STAV, s.r.o, Stummerova 29, 955 01 Topoľčany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Zmluva 01/2020 umiestnenie dvoch reklamných tabúľ 664,00 s DPH 14.02.2020 ISPA spol. s.r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Zmluva 401200023 zmluva o inzercii 638,28 s DPH 28.01.2020 REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 91701 Trnava Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Zmluva plán civilnej ochrany 40,00 s DPH 22.01.2020 Ing. Pavel Kvetan, Záhorského 475/53, 949 05 Nitra Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra 416 služby 426,60 s DPH ZŠ/191/2016 30.12.2019 Prvá zváračská Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra 415 služby 235,04 s DPH 4/2019 30.12.2019 SOŠ potravinárska Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra 414 materiál 102,90 s DPH 20190092 30.12.2019 TOP MLM s r.o. Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra 413 materiál 5,57 s DPH 22/2019 30.12.2019 3M elektro-materiál s.r.o. Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra 1184 potraviny 327,66 s DPH 109-13/2018 23.12.2019 PAM fruit s.r.o. Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra 1183 potraviny 134,03 s DPH 107-13/2018 23.12.2019 Smatana Vladimír Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra 411 materiál 4,18 s DPH 15/2019 20.12.2019 KANCPAPIER, s.r.o. čistiace prostriedky Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra 412 materiál 6,00 s DPH 14/2019 20.12.2019 KANCPAPIER, s.r.o. kancelársky materiál Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra 1180 potraviny 50,15 s DPH 111-11/2018 19.12.2019 INMEDIA, spol. s.r.o. Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra 1179 potraviny 684,63 s DPH 106-13/2018 19.12.2019 MV MARTON s.r.o. Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra 410 materiál 222,13 s DPH 1/2019 19.12.2019 MBN Vercajch Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra 1182 potraviny 122,13 s DPH 111-11/2018 19.12.2019 INMEDIA, spol. s.r.o. Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra 1181 potraviny 166,22 s DPH 110-13/2018 19.12.2019 INMEDIA, spol. s r.o. MLIEKO Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra 1175 potraviny 267,21 s DPH 108-13/2018 18.12.2019 INMEDIA, spol. s r.o. - hydina Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra 409 materiál 6 807,52 s DPH 1/2019 18.12.2019 MBN Vercajch Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra 408 materiál 5,40 s DPH 49/2019 18.12.2019 KG KANS Mirosl. Gieci Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4375