• Práce našich žiakov
    • Práce našich žiakov

    • 7. 10. 2020
    • Otvorili sa brány škôl a žiaci po dlhej dobe opäť, ako po prvýkrát, uchvátila práca na strojoch. Sústruženie, frézovanie, vŕtanie, pílenie či brúsenie, sú vstupom k poznávaniu technológií spracovania materiálov, k tvorbe, k výrobe, k zručnosti.

     Gitara - práca nášho učiteľa odborného výcviku Ľubomíra Zubaja. Pripravuje žiakov odborov agromechanizátor, opravár a  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.

   • Príprava na záverečné skúšky zo zvárania
    • Príprava na záverečné skúšky zo zvárania

    • 7. 10. 2020
    • Učebný odbor agromechanizátor, opravár: rezanie kýslíko-acetylenovým plameňom. Zváranie elektrickým oblúkom taviacou sa eletródou v ochrane aktívneho plynu CO2 - 135.

   • PD Brezina Pravotice DOD
    • PD Brezina Pravotice DOD

    • 25. 9. 2020
    • 19.9. 2020 PD Brezina Pravotice organizovalo dni otvorených dverí - prezentácia nadšencov poľnohospodárstva, spojená s gurmánskym zážitkom. Nechýbali naši absolventi a priviedli aj svojich nasledovníkov. PD Brezina Pravotice je jednou z našich zmluvných firiem pre odbornú učebnú prax v odbore Mechanizátor, opravár. Našu školu pozvali, aby všetci videli, kde  sa učili.

   • Deň otvorených dverí
    • Deň otvorených dverí

    • 5. 3. 2020
    • Dňa 4.3. 2020 sa na našej škole konal v poradí druhý Deň otvorených dverí v tomto školskom roku. Našu školu navštívili deviataci aj so svojimi rodičmi so širokého okolia.