• Deň otvorených dverí
    • Deň otvorených dverí

    • 5. 3. 2020
    • Dňa 4.3. 2020 sa na našej škole konal v poradí druhý Deň otvorených dverí v tomto školskom roku. Našu školu navštívili deviataci aj so svojimi rodičmi so širokého okolia.

   • "Nežná krása orchideí" Nitra
    • "Nežná krása orchideí" Nitra

    • 3. 3. 2020
    • Výstavy sa zúčastnili žiaci I.B a II.B.

   • MY Študenti
    • MY Študenti

    • 13. 2. 2020
    • Časopis, ktorý píšeme MY Študenti. Starý názov „YPSYLON“ sme nahradili novým „MYŠ“. Výber práve tohto názvu nie je náhodný. Hlavným kritériom bolo, aby časopis vystihoval našu školu a jej žiakov. Práve myš spája všetky odbory, ktoré na škole máme - či už tá počítačová, alebo myš - hlodavec, a preto, že náš časopis tvoríme MY Študenti. (Tento názov vybrali členovia Žiackej školskej rady.) 

   • Naj agro dievča, chlapec
    • Naj agro dievča, chlapec

    • 13. 2. 2020
    • Dňa 12. februára 2020 sa konala súťaž NAJ AGRO DIEVČA, CHLAPEC našu školu reprezentovali v semifinále žiaci: Jaroslav Poluch II.B, Vladimíra Kopecká II.B, Martina Škutová I.B, Karol Krošlák III.B. Do finále postúpil Jaroslav Poluch.