• ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR 2022
    • ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR 2022

    • 15. 6. 2022
    • Dňa 14.6 sa konala v Nitre ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR 2022 . Súťaže sa zúčastnilo aj naše družstvo v zložení Patrik Baco, Adrián Baco, Juraj Lukačovič, Karolína Vedejová, Juliána Zitová a Linda Beňušková.

     V kvalitnej konkurencii 11. družstiev sme sa umiestnili na peknom 3. mieste, ktoré nám zabezpečilo postup na Duchonku medzi 9 najlepších škôl Nitrianskeho kraja.

     Súťažiacim gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, zároveň im prajeme veľa šťastia na Duchonke.

   • Odborná prax v Českej republike
    • Odborná prax v Českej republike

    • 16. 5. 2022
    • V rámci projektu Erasmus+ sa 5 žiakov SOŠ agrotechnickej, Tovarnícka 1632, Topoľčany zúčastnilo stáže v Českej republike. Partnerská škola Česká zemědělská akademie v Humpolci žiakom zabezpečila odbornú prax vo firmách STROM, a.s., stredisko Habry a vo firme CEREA, a.s., stredisko Havlíčkův Brod. Prvá firma sa zameriava na servis a predaj traktorov a ostatných strojov značky JOHN DEERE, druhá firma sa zameriava na značku CASE a STEYER.

     Hlavnou náplňou práce žiakov vo firmách boli:

     • opravy traktorov,
     • opravy a nastavovanie strojov a zariadení,
     • príprava strojov na predaj zákazníkom,
     • oboznámenie sa s plánovaním opráv a objednávaním náhradných dielov na opravované stroje.

     Žiaci sa týchto úloh zhostili veľmi dobre, dokázali pracovať samostatne bez reklamácií odovzdanej práce. Veľmi rýchlo sa na pracoviskách zorientovali, pracovali pod vedením zamestnancov firiem, ktorí boli ústretoví a ochotne im vysvetlili problematiku zložitejších opráv. Postupne si našli efektívny spôsob práce a logicky postupovali pri opravách.

     Súčasťou práce stážistov bola príprava strojov pre zákazníka, nastavenie rôznych prvkov a parametrov. Oboznámili sa s novými strojmi a zariadeniami a naučili sa ich obsluhovať.

     V školskom stredisku Světlá nad Sázavou sa zúčastnili dňa otvorených dverí a súťaže v jazde zručnosti s traktorom a prívesom. Napriek tomu, že pri nácviku absolvovali iba 2 jazdy, dobre obstáli v konkurencii.

     Počas víkendov navštívili stovežatú Prahu, kde obdivovali predovšetkým orloj, Karlov most, Hradčany. Odborný výklad im zabezpečil sprievodca Ing. Aleš Hradečný. Ďalším nezabudnuteľným výletom bola návšteva ZOO a safari Dvůr Králové, ktorá začala sezónu po zimnej prestávke.

     Odborná prax prehĺbila žiakom vedomosti, upevnila zručnosti v opravách rôznych strojov. Naučili sa používať nielen klasické náradie, ale spoznali aj špeciálne nástroje, s ktorými sa stretli prvýkrát.. Počas stáže pracovali samostatne po inštruktáži povereného zamestnanca, prípadne pri zložitejších opravách spolupracovali navzájom. Kladne musíme hodnotiť prístup a ústretovosť domácich zamestnancov, ktorí žiakom ochotne vysvetlili nové postupy opráv, zoznámili ich s najmodernejšími typmi traktorov a ostatnej techniky a mohli si vyskúšať aj ich obsluhu. Žiaci si v praxi zvýšili kompetencie v oblasti zodpovednosti za vykonanú prácu, v diagnostike porúch, upevnili si zásady BOZP. Vedenie firiem, v ktorých žiaci pracovali, hodnotilo prácu našich žiakov veľmi pozitívne, boli prínosom pre obidve firmy, ktoré sa pasujú s nedostatkom zamestnancov. Rovnako aj žiaci hodnotili stáž ako osožnú, priniesla im veľa poznatkov i zážitkov, za čo vyslovili svoje poďakovanie.

   • Celoštátna súťaž Mladý ekofarmár
    • Celoštátna súťaž Mladý ekofarmár

    • 12. 5. 2022
    • Dňa 11. mája 2022 sa v Nitre uskutočnila celoštátna súťaž Mladý ekofarmár.

     1. miesto: Nina Belaňová z III.B
     3. miesto: Juliana Zitová z II.B
     9. miesto: Tatiana Stančíková z III.B

     Víťazom gratulujeme !