• Školská jedáleň

    • V školskej jedálni varíme pre žiakov a zamestnancov stredných škôl, ale aj pre cudzie osoby.
      

     Prihlasovanie stravy:

     Študenti, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni, si vyzdvihnú u vedúcej zápisný lístok a šek.

     Okolo 15. dňa v mesiaci dostávajú všetci stravníci obedové šeky na nasledujúci mesiac. Tie je nutné uhradiť do 25. dňa predchádzajúceho  mesiaca.

     Ak začne nový mesiac a nebudú šeky uhradené, týmto študentom obedy nebudú pripravené a ani vydané.

     Platba poštou – po zaplatení jeden diel potvrdený poštou treba priniesť vedúcej jedálne a druhý si stravník odloží ako doklad.

     Pri platbe cez internet banking sa ako variabilný symbol uvádza:  220 XX  podľa aktuálneho mesiaca /napr. október  22010, alebo marec 22003/
     V práve pre prijímateľa poprosím napísať: Meno priezvisko, trieda žiaka. 

     IBAN : SK37 8180 0000 0070 0030  7637
      

     Zápisný lístok stravníka

    • Odhlasovanie a prihlasovanie obedov je možné deň vopred do 14,00 hod. Elektronicky cez Edupage, telefonicky, alebo osobne.
      

     V prípade choroby, ak nie je  študent odhlásený,  je možnosť si obed zobrať do obedára alebo dať spolužiakom. Od nasledujúceho dňa je študent povinný sa odhlásiť.


     Preplatky na stravnom sa odpočítavajú po dvoch  mesiacoch zo sumy mesačného stravného. Pri ukončení štúdia sa preplatok posiela domov na adresu študenta poštovou poukážkou.

     Viac informácií na tel. č. 038/ 537 28 21, monika.kopecka@sosagro.sk

    • Stravná jednotka platná od 1.9.2019:
      

     Študenti bývajúci v DM: 
     Raňajky, Desiata:  0,78 €+ 0,65 € = 1,43 €
     Obed = 1,61 €
     Večera = 1,04 € 
     Spolu: 4,08 € / jeden deň

      

     Študenti dochádzajúci: obed: 1,61 €
     Cudzí stravníci: 2,66 € /1 obed
      

     Čas výdaja stravy:
     Raňajky od  6,30  hod. do 7,30 hod.
     Obed od 11,10 hod. do 14,30 hod.
     Večera od 17,00 hod. do  17,45 hod

  • Jedáleň je veľmi pekná, priestranná. Pri akcii sa do nej vmestí približne 130 osôb. Okrem bežnej stravy poskytujeme aj stravovacie služby: zmluvné akcie aj mimo pracovnej doby, ako sú svadby, rodinné oslavy, podnikové oslavy, stužkové slávnosti, príprava jedál studenej i teplej kuchyne na recepcie, bankety. Jedáleň vyzdobíme podľa želania zákazníka.

   Monika Kopecká, vedúca školskej jedálne, tel. č.: 038/ 537 28 21, e-mail: monika.kopecka@sosagro.sk