• Školská jedáleň

    • Oznamujeme naším stravníkom žiakom, že platby  za stravu od mesiaca Október 2022  sa platia už len internetbankingom!

     Od 01.03.2023 sa zvyšuje stravná jednotka pre  všetkých stravníkov.

     Pre žiakov cena obeda bude 3,30 € a zálohová platba za mesiac 66 €.

     Pre zamestnancov školy zostáva platba za stravu formou zrážok zo mzdy!

     Za pochopenie ďakujem.

      

     Prihlasovanie stravy:

     Študenti, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni, si vyzdvihnú u vedúcej zápisný lístok.

     Pri platbe cez internet banking sa ako variabilný symbol uvádza:  220 XX  podľa aktuálneho mesiaca /napr. október  22010, alebo marec 22003/


     V správe pre prijímateľa napíšte: meno, priezvisko a trieda žiaka. 

     IBAN : SK37 8180 0000 0070 0030  7637
      

     Zápisný lístok stravníka

    • Stravná jednotka platná od 1.3.2023:


     Študenti dochádzajúci: obed: 3,30 €
     *(2,30 €  4. fin. pásmo A  + 1 € príspevok na réžiu)

     Študenti bývajúci v DM:
     raňajky, desiata 1,25 € + 1,10 € = 2,35 €
     obed 3,30 €*
     večera 2,30 €

     spolu 7,95 €

      

     Čas výdaja stravy:
     Raňajky od  6,30  hod. do 7,30 hod.
     Obed od 11,10 hod. do 14,30 hod.
     Večera od 17,00 hod. do  17,45 hod

    • Odhlasovanie a prihlasovanie obedov je možné deň vopred do 14,00 hod. Elektronicky cez Edupage, telefonicky, alebo osobne.
      

     V prípade choroby, ak nie je  študent odhlásený,  je možnosť si obed zobrať do obedára alebo dať spolužiakom. Od nasledujúceho dňa je študent povinný sa odhlásiť.


     Preplatky na stravnom sa odpočítavajú po dvoch  mesiacoch zo sumy mesačného stravného. Pri ukončení štúdia sa preplatok posiela domov na adresu študenta poštovou poukážkou.

     Viac informácií na tel. č. 038/ 537 28 21, monika.kopecka@sosagro.sk

  • Jedáleň je veľmi pekná, priestranná. Pri akcii sa do nej vmestí približne 130 osôb. Okrem bežnej stravy poskytujeme aj stravovacie služby: zmluvné akcie aj mimo pracovnej doby, ako sú svadby, rodinné oslavy, podnikové oslavy, stužkové slávnosti, príprava jedál studenej i teplej kuchyne na recepcie, bankety. Jedáleň vyzdobíme podľa želania zákazníka.

   Monika Kopecká, vedúca školskej jedálne, tel. č.: 038/ 537 28 21, e-mail: monika.kopecka@sosagro.sk