Školská jedáleň

    • Školská jedáleň

    • V školskej jedálni varíme pre žiakov a zamestnancov stredných škôl, ale aj pre cudzie osoby.
      

     Prihlasovanie stravy:

     Študenti, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni, si vyzdvihnú u vedúcej šek. Po predložení zaplateného šeku (na pošte, alebo cez internetbanking), dostanú študenti stravné lístky na jeden mesiac.

     Odhlasovanie stravy:  
     Podpísaný stravný lístok vhodí do schránky na odhlasovanie minimálne deň vopred. Ak stravník nebol na konkrétny deň odhlásený vopred, môže sa odhlásiť ráno do 7,45hod. osobne, alebo telefonicky na čísle 038/ 537 28 18. Preplatky na stravnom sa odpočítavajú po dvoch  mesiacoch zo sumy mesačného stravného. Pri ukončení štúdia sa preplatok posiela domov na adresu študenta poštovou poukážkou.

    • Stravná jednotka platná od 1.9.2019:
      

     Študenti bývajúci v DM: 
     Raňajky, Desiata:  0,78 €+ 0,65 € = 1,43 €
     Obed = 1,61 €
     Večera = 1,04 € 
     Spolu: 4,08 € / jeden deň

      

     Študenti dochádzajúci: obed: 1,61 €
     Cudzí stravníci: 2,66 € /1 obed
      

     Čas výdaja stravy:
     Raňajky od  6,30  hod. do 7,30 hod.
     Obed od 11,10 hod. do 14,30 hod.
     Večera od 17,00 hod. do  17,45 hod

    • Jedáleň je veľmi pekná, priestranná. Pri akcii sa do nej vmestí približne 130 osôb. Okrem bežnej stravy poskytujeme aj stravovacie služby: zmluvné akcie aj mimo pracovnej doby, ako sú svadby, rodinné oslavy, podnikové oslavy, stužkové slavnosti, príprava jedál studenej i teplej kuchyne na recepcie, bankety. Jedáleň vyzdobíme podľa želania zákazníka.

      

     Monika Kopecká, vedúca školskej jedálne
     tel.: 038/53 72 818; 53 22 560
     e-mail: monika.kopecka@sosagro.sk