• Školský internát

    • Náš internát je súčasťou Strednej odbornej školy agrotechnickej, Tovarnícka 1632, Topoľčany. Sme školský internát (ďalej iba internát) pre žiakov stredných škôl. Internát poskytuje výchovu a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie pre 60 žiakov z ôsmich stredných škôl v meste.

     Ubytovacia kapacita internátu je 60 miest. Žiaci v internáte sú zadelení do 2 výchovných skupín: chlapci a dievčatá. Internát je umiestnený v budove školy C - 1 na treťom poschodí v uzavretom areáli. Chodba je rozdelená na chlapčenskú a dievčenskú časť presklenými dverami, na ktorých sa nachádza zvonček v prípade potreby počas noci. V budove internátu máme 22 izieb, študovňu, knižnicu, počítačovú miestnosť s pripojením na internet a tlačiarňou, spoločenskú miestnosť, kuchynku.

    • Internát je vybavený bezdrôtovou internetovou sieťou (WIFI). Kuchynka je vybavená elektrickým sporákom s rúrou, hriankovačom, varnou kanvicou, mikrovlnnou rúrou, chladničkou. K dispozícii je žehlička a žehliaca doska. Žiaci ubytovaní v internáte môžu využívať posilňovňu, telocvičňu a športový areál školy i školskú knižnicu. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni.

     Na zabezpečenie výchovno – vzdelávacej činnosti máme k dispozícii počítače, laserovú tlačiareň, telovýchovné náradie a náčinie, TV, video, DVD, rádiomagnetofón a CD prehrávač, odbornú a populárnu literatúru, časopisy, hudobné nástroje a rôznorodý materiál na tvorivú výchovno – vzdelávaciu činnosť.

      

    • Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v ŠI  jednotne pre všetkých žiakov určuje riaditeľ školy, ktorej súčasťou je školský internát na základe §2 ods. 3 písm. a) Všeobecne záväzného  nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských internátoch,  v zariadeniach školského stravovania a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

     Žiadosť o prijatie do školského internátu     

     Žiadosť treba zaslať do 25. júna.

     Výchovný program školského internátu    

     Školský poriadok školského intenátu         

      

     PhDr. Jana Horilová, vedúca výchovávateľka
     tel. č.: 038/53 72 822; 53 22 560
     e-mail: jana.horilova@sosagro.sk