Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva vzdelávacie služby s DPH 16.12.2014 MIVASOFT, spol. s.r.o. Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 03/10/2016 nájomná zmluva 70,00 s DPH 03/10/2016 06.10.2016 Ing. Michaela Petrovičová, Janka Kráľa 4617/4, 955 01 Topoľčany     Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 419839 odber el. energie s DPH 419839 01.01.2016 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 01/02/2016 servisné služby s DPH 01/02/2016 01.02.2016 Torbia, s.r.o., Piaristická 6667, 911 01 Trenčín Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 04/05/2016 kúpna zmluva 932,40 s DPH 04/05/2016 04.05.2016 Viktor Beňo, Ulica pri ihrisku 344, 951 78 Kolíňany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 4/05/2010 dodatok k zmluve    14,00 s DPH 4/05/2010 23.05.2016 SŠI, Topoľčany, Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 001/2016 zmluva o dielo 35 849,52 s DPH 001/2016 27.06.2016 TRISTAN STAV s.r.o., Stummerova č.29, Topoľčany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 04/07/2016 zmluva o dielo 35 370,00 s DPH 04/07/2016 04.07.2016 F K L a brat, spol. s.r.o., Hviezdoslavova 21, 956 11 Ludanice Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva RKZ 164360/1/2016 kúpna zmluva s DPH RKZ 164360/1/2016 11.07.2016 Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 605 /2016 zmluva o dielo s DPH 605 /2016 01.10.2016 HAS Komplex, s.r.o., Mostová 34/287, 958 04 Partizánske Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 12/10/2016 zmluva o dielo 32 387,51 s DPH 12/10/2016 12.10.2016 ITEEX, s.r.o., Stummerova 1672,955 01 Topoľčany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 1030-15/2015 dodanie tovaru   s DPH 1030-15/2015 01.01.2016 Ivan Minárik, Partizánska 456/78, 956 17 Solčany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 009 / 2016 oprava omietok budovy   32 710,32 s DPH 009 / 2016 25.11.2016 EKO stavin s.r.o., Stummerova 1508/118, Topoľčany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva /2014 dodanie tovaru s DPH /2014 01.01.2015 METRO Cash & Carry SR, s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivánka pri Dunaji    Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva dodanie tovaru s DPH 01.01.2015 DeLUX-SM, s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 10/12/2014 pranie prádla  s DPH 10/12/2014 01.01.2015 Togato s.r.o., Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 16/12/2014 zber odpadu 16,40 s DPH 01.01.2015 MiTo - oil, s.r.o., Kukučínova 186/5, REVÚCA 050 01 Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 419839 odber el. energie s DPH 419839 01.01.2015 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 1107/2014 kancel. prostriedky    s DPH 1107/2014 01.01.2015 KG - KANS - Miroslav Giecí , Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany  Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 11/12/2014 BOZP 58,00 s DPH 11/12/2014 01.01.2015 Ing. Bilik Ladislav, Stummerova 1349/84. 955 01 Topoľčany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4872