Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 1028-17/2015 dodanie tovaru 15 433,74 s DPH 1028-17/2015 01.01.2016 Tekoo Slovakia, s.r.o. , Brnianska 481, 911 05 Trenčín  Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 1031-17/2015 dodanie tovaru 6 852,50 bez DPH 1031-17/2015 01.01.2016 Vladimír Smatana, Dr. Adámiho 1583/41, Topoľčany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 1032-15/2015 dodanie tovaru     s DPH 1032-15/2015 01.01.2016 HSH, s.r.o, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 009 / 2016 oprava omietok budovy   32 710,32 s DPH 009 / 2016 25.11.2016 EKO stavin s.r.o., Stummerova 1508/118, Topoľčany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 10/07/2018 zmluva o dielo 95 816,64 s DPH 10/07/2018 10.07.2018 Tristan stav, s.r.o., Stummerova 29, 955 01 Topoľčany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 01/04/2014 nájomná zmluva 10,00 s DPH 01/04/2014 08.04.2014 SHÚ, Jeseniova 17, 821 02 Bratislava Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 03/10/2016 nájomná zmluva 70,00 s DPH 03/10/2016 06.10.2016 Ing. Michaela Petrovičová, Janka Kráľa 4617/4, 955 01 Topoľčany     Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 04/05/2016 kúpna zmluva 932,40 s DPH 04/05/2016 04.05.2016 Viktor Beňo, Ulica pri ihrisku 344, 951 78 Kolíňany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 10/12/2014 pranie prádla  s DPH 10/12/2014 01.01.2015 Togato s.r.o., Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 24/10/2018 zmluva o dielo 29 566,20 s DPH 24/10/2018 05.11.2018 ITEEX, s.r.o., Stummerova 1672,955 01 Topoľčany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 1115/2013 dodanie tovaru s DPH 1115/2013 01.01.2014 METRO Cash & Carry SR, s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivánka pri Dunaji    Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 002/2015 zmluva o dielo 16 333,97 s DPH 002/2015 21.10.2015 EKO stavin s.r.o., Stummerova 1508/118, Topoľčany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 1/2014 dodatok k zmluve 59 360,87 s DPH 1/2014 16.09.2014 EKO stavin s.r.o., Stummerova 1508/118, Topoľčany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva /2014 dodanie tovaru s DPH /2014 01.01.2015 METRO Cash & Carry SR, s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivánka pri Dunaji    Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Faktúra potraviny 240,52 s DPH 07.05.2015 METRO Cash § Carry SR s r.o.l Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra potraviny 154,58 s DPH 06.05.2015 Milsy Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra služby 8,82 s DPH 01.05.2015 Rybanská Svetlana Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra potraviny 1,25 s DPH 04.05.2015 TOPEC a. s. Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra potraviny 130,20 s DPH 17.12.2015 METRO Cash § Carry SR s r.o.l Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
Faktúra služby 250,00 s DPH 04.05.2015 Firma TROVIČ Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing. Čaniga Róbert , PhD. riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5292