Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Súhrnná správa mlieko+mliečne výrobky 2 063,30 s DPH 05.04.2016 Milsy Bánovce nad Bebravou Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
VO: Súhrnná správa potraviny-pekárenske výr. 899,98 s DPH 19.02.2016 Smatana Vladimír, Topoľčany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
Faktúra s DPH
VO: Súhrnná správa stravovacie kupóny 2 137,10 s DPH 06.04.2016 LE Cheque dejeuner s.r.o., Bratislava Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
Faktúra s DPH
Faktúra s DPH
VO: Súhrnná správa dodávka plynu 7 625,87 s DPH 04.04.2016 SPP Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
Faktúra s DPH
VO: Súhrnná správa ovocie + zelenina 2 589,07 s DPH 03.04.2016 TEKOO Slovakia Topoľčany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
Faktúra s DPH
VO: Súhrnná správa vodné+stočné 1 618,52 s DPH 02.04.2016 Západoslov. vod. spol. Topoľčany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
Faktúra s DPH
VO: Súhrnná správa potraviny-hydina 601,70 s DPH 21.02.2016 HSH, Veľké Zálužie Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
Faktúra s DPH
VO: Súhrnná správa potraviny-mäso a mäs.výr. 1 314,69 s DPH 20.02.2016 Ivan Minárik, Solčany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
Faktúra s DPH
Faktúra s DPH
Faktúra s DPH
VO: Súhrnná správa čistiace prostriedky 523,58 s DPH 14.02.2016 De LUX - SM s.r.o. Vráble Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
VO: Súhrnná správa služba-protipož.ochrana 119,50 s DPH 11.02.2016 Has komplex, s.r.o., Partizánske Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4657