Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra s DPH
Faktúra s DPH
Zmluva 27/02/2015 jedálne kupóny s DPH 27/02/2015 27.02.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. , Tomikova 23/D, 821 01 Bratislava Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 167/2015 tonery s DPH 167/2015 09.03.2015 AGROCECH spol. s.r.o., Novozámocká 388, 951 12 Ivanka pri Nitre Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Faktúra s DPH
Zmluva 897/2015 dodanie tovaru s DPH 897/2015 01.10.2015 TOKOV s.r.o., Dopravná 5, 955 01 Topoľčany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 2742/2015 prevod majetku s DPH 2742/2015 01.12.2015 CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za II.Q za rok 2019 s DPH 08.07.2019 Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
Faktúra s DPH
Faktúra s DPH
Zmluva 419839 odber el. energie s DPH 419839 01.01.2015 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 1115/2013 dodanie tovaru s DPH 1115/2013 01.01.2014 METRO Cash & Carry SR, s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivánka pri Dunaji    Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 2/5100042930/2013 dodatok k zmluve s DPH 2/5100042930/2013 01.01.2014 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Faktúra s DPH
Faktúra s DPH
Faktúra s DPH
Zmluva účasť na projekte s DPH 07.04.2014 Centrum vedecko - tech. Informácií, Lamačská cesta 8/A. 811 04 Bratislava Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Faktúra s DPH
Faktúra s DPH
Zmluva 1107/2014 kancel. prostriedky    s DPH 1107/2014 01.01.2015 KG - KANS - Miroslav Giecí , Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany  Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5292