Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 605 /2016 zmluva o dielo s DPH 605 /2016 01.10.2016 HAS Komplex, s.r.o., Mostová 34/287, 958 04 Partizánske Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva /2014 dodanie tovaru s DPH /2014 01.01.2015 METRO Cash & Carry SR, s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivánka pri Dunaji    Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Zmluva 419839 odber el. energie s DPH 419839 01.01.2016 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Faktúra s DPH
Zmluva e01#1-D6ZLFH7 poskytovanie služieb     s DPH e01#1-D6ZLFH7 06.09.2016 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Faktúra s DPH
Zmluva 107-13/2017 dodanie tovaru         s DPH 107-13/2017 01.01.2019 Vladimír Smatana, Dr. Adámiho 1583/41, Topoľčany Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Faktúra s DPH
Zmluva 106-13/2018 dodanie tovaru  s DPH 106-13/2018 01.01.2019 MV MARTON, s.r.o., Dolné Záhumie 139/7, 956 21 Kuzmice Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Faktúra s DPH
Faktúra s DPH
Zmluva 111-11/2018 dodanie tovaru s DPH 111-11/2018 01.01.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP č.11, 960 01 Zvolen  Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Faktúra s DPH
Faktúra s DPH
Faktúra s DPH
Zmluva 1115/2013 dodanie tovaru s DPH 1115/2013 01.01.2014 METRO Cash & Carry SR, s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivánka pri Dunaji    Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany Ing.R.Čaniga,PhD. riaditeľ školy
Faktúra s DPH
Faktúra s DPH
Faktúra s DPH
Faktúra s DPH
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4657