• Kiwano
    • Kiwano

    • 13. 10. 2017
    • Kiwano dopestované našim žiakom Marekom Igazom z II.B, ešte je to "bábätko", ale tešíme sa, že z prvotného pestovateľského pokusu už vidno výsledky.

   • Victoria regia 2017
    • Victoria regia 2017

    • 8. 11. 2017
    • V dňoch od 20. do 24. septembra 2017 sa v Piešťanoch konal 24. ročník flóristickej súťaže Victoria regia 2017. Hlavnou témou 24. ročníka súťaže Victoria regia 2017 bola „Kvety a móda“.

   • Mňam fest 2017
    • Mňam fest 2017

    • 13. 10. 2017
    • Stalo sa tradíciou, že sa naša škola zúčastnila tejto kulinárskej a poľnohospodárskej akcie. Žiaci, učitelia prezentovali výrobky našich študentov a majstrov. Do nášho stánku aj tento rok zavítala pani ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Zaujali ju aranžmá sukulentov vysadených do skla našimi žiakmi študijného odboru agropodnikanie.

   • Agrokomplex Nitra
    • Agrokomplex Nitra

    • 13. 10. 2017
    • 17.8. až 20.8 2017 sa naša škola zúčastnila 44.ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex Nitra. Celé štyri dni sme venovali propagácii našej školy a hľadaniu nových zanietených mladých ľudí pre pestovanie, farmárčenie a nadčencov agrotechniky. Sme radi, že sa pri našom stánku radi zastavili prví absolventi našej školy, ale aj tí, ktorí školu opustili len nedávno. Milé bolo stretnutie troch generácií našich študentov z jednej rodiny.

   • Exkurzia
    • Exkurzia

    • 13. 10. 2017
    • Dňa 9.5. 2017 sa naši žiaci zúčastnili exkurzie na farme na Záhorí, kde chovajú mäsový dobytok (Simentál), mliekovej farmy (Holštajnský dobytok) a Jazdeckého klubu Agroartner, sr.o., kde sa zaoberajú chovom a športovým využitím koní, konkrétne plemena Slovenský teplokrvník. Ďakujeme Ing. Chovanovi a jeho kolegom za ich čas, sprevádzanie areálom, získanie nových poznatkov a praktického znázornenia chovu jednotlivých plemien, fungovania agroturizmu v tunajšom regione.