• Okresné kolo súťaže v Cezpoľnom behu
    • Okresné kolo súťaže v Cezpoľnom behu

    • 24. 10. 2019
    • Dňa 25.9. 2019 sa konalo okresné kolo súťaže v Cezpoľnom behu. Druhé miesto jednotlivci získal Sebastián Matejovič a ako škola sme sa umiestnili na 3. mieste. Zúčastnili sa ešte Samuel Pavlík a Patrik Korman

     Gratulujeme 🏆.

     Ďakujeme p.uciteľovi Pavlovičovi a p.učiteľke Vaňovej za vedenie a doprovod.

   • Deň otvorených dverí
    • Deň otvorených dverí

    • 4. 5. 2019
    • Dňa 6.3. 2019 sa na našej škole konal v poradí druhý Deň otvorených dverí v tomto školskom roku. V tento deň našu školu navštívili deviataci aj so svojimi rodičmi so širokého okolia.

   • Stredoškolská odborná činnosť
    • Stredoškolská odborná činnosť

    • 20. 2. 2019
    • Dňa 19.2. 2019 sa konalo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Zúčastnili sa na nej žiaci: Jaroslav Poluch I.B, Ondrej Korec II.B, Martin Zdychavský III.B, Denis Ďurák VI.A, Ivana Kreneková II.B, Marek Bečka I.A, Dominik Divéky III.A, Václav Turjanica III.B, Jozef Bajzík I.A, Vladimíra Kopecká I.B

   • Valentínske aranžovanie
    • Valentínske aranžovanie

    • 14. 2. 2019
    • Dňa 12.2. 2019 prebehlo na škole valentínske aranžovanie. 1. miesto - Monika Dilongová II.B, 2. miesto - Michaela Mišenková I.B, 3. miesto - Jaroslav Poluch I.B 

   • Mikuláš
    • Mikuláš

    • 17. 12. 2018
    • Dňa 6.12. 2018 nás opäť po roku navštívil Mikuláš aj so svojími pomocníkmi.