• Agro workshop
    • Agro workshop

    • 18. 6. 2021
    • Dňa 16.6. 2021 sa uskutočnil agro-workshop s firmou Agroservis s partnerom vo vzdelávaní žiakov v odboroch agropodnikanie, agromechanizátor a záhradníctvo. Podujatie podporila firma ASIT. Žiaci ZŠ, ktorí sa prihlásili na akciu, mali možnosť prejsť 8 stanovišťami, na ktorých plnili úlohy, ktoré pripravili pedagógovia školy.

     Vyskúšali si svoje zručnosti a jemnú motoriku, prenikli do tajov chemických pokusov, videli krásne modely poľnohospodárskych strojov, zahrali sa na Farming simulátore, povozili sa na najväčších strojoch firmy JOHN DEERE, degustovali v záhrade pripravené ovocie a zeleninu, videli v dielni stroje v práci na odbornom výcviku. Za splnenie úloh boli žiaci odmenení sladkosťou a na záver sme vyžrebovali ceny v tombole.

     Všetci odchádzali z podujatia spokojní, zahrali sa u nás v škole a spoznali svoj cieľ. Ďakujeme pedagógom i všetkým zainteresovaným žiakom, prispeli k úspešnému priebehu agro-workshopu. 

   • Práce našich žiakov
    • Práce našich žiakov

    • 7. 10. 2020
    • Otvorili sa brány škôl a žiaci po dlhej dobe opäť, ako po prvýkrát, uchvátila práca na strojoch. Sústruženie, frézovanie, vŕtanie, pílenie či brúsenie, sú vstupom k poznávaniu technológií spracovania materiálov, k tvorbe, k výrobe, k zručnosti.

     Gitara - práca nášho učiteľa odborného výcviku Ľubomíra Zubaja. Pripravuje žiakov odborov agromechanizátor, opravár a  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.

   • Príprava na záverečné skúšky zo zvárania
    • Príprava na záverečné skúšky zo zvárania

    • 7. 10. 2020
    • Učebný odbor agromechanizátor, opravár: rezanie kýslíko-acetylenovým plameňom. Zváranie elektrickým oblúkom taviacou sa eletródou v ochrane aktívneho plynu CO2 - 135.