• PD Brezina Pravotice DOD
    • PD Brezina Pravotice DOD

    • 25. 9. 2020
    • 19.9. 2020 PD Brezina Pravotice organizovalo dni otvorených dverí - prezentácia nadšencov poľnohospodárstva, spojená s gurmánskym zážitkom. Nechýbali naši absolventi a priviedli aj svojich nasledovníkov. PD Brezina Pravotice je jednou z našich zmluvných firiem pre odbornú učebnú prax v odbore Mechanizátor, opravár. Našu školu pozvali, aby všetci videli, kde  sa učili.

   • Deň otvorených dverí
    • Deň otvorených dverí

    • 5. 3. 2020
    • Dňa 4.3. 2020 sa na našej škole konal v poradí druhý Deň otvorených dverí v tomto školskom roku. Našu školu navštívili deviataci aj so svojimi rodičmi so širokého okolia.

   • MY Študenti
    • MY Študenti

    • 13. 2. 2020
    • Časopis, ktorý píšeme MY Študenti. Starý názov „YPSYLON“ sme nahradili novým „MYŠ“. Výber práve tohto názvu nie je náhodný. Hlavným kritériom bolo, aby časopis vystihoval našu školu a jej žiakov. Práve myš spája všetky odbory, ktoré na škole máme - či už tá počítačová, alebo myš - hlodavec, a preto, že náš časopis tvoríme MY Študenti. (Tento názov vybrali členovia Žiackej školskej rady.)