• Testovanie a degustácia odrôd rajčín
    • Testovanie a degustácia odrôd rajčín

    • 30. 9. 2021
    • Žiaci odborov Agropodnikanie a Záhradníctvo - sadovníctvo a krajinárska tvorba, testovali a degustovali 14 odrôd rajčín dopestovaných v školskej záhrade, ktoré samy vypestovali a počas celej vegetácie sa o ne starali.

   • DOD PD Brezina Pravotice
    • DOD PD Brezina Pravotice

    • 27. 9. 2021
    • Už po druhýkrát da naša škola zúčastnila tejto vynikajúcej akcie. Stretli sme tu množstvo našich bývalých študentov, ktorí pracujú v tomto modernom družstve pod vedením pána predsedu Ing. Podobu, mimochodom tiež bývalého študenta našej školy.

     Výborné jedlo, program, atrakcie pre najmenších prilákali fanúšikov poľnohospodárstva zo širokého okolia. SOŠ agrotechnická tu mala príležitosť predstaviť svoje odbory. Ľuďom sme tak dali istotu, že slovenské potraviny aj v budúcnosti bude mať kto produkovať.