• Školské kolo Mladý ekofarmár
    • Školské kolo Mladý ekofarmár

    • 1. 2. 2022
    • Žiaci študijných odborov agropodnikanie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena súťažili  teoreticky aj prakticky vo vedomostiach o mlieku. Svoju zručnosť si overovali v strojovom dojení, vo vedomostnom teste, v degustácii mliek a smotany s rôznym obsahom tukov, v stanovení senzorických vlastností mlieka, hustoty mlieka, titračnej kyslosti mlieka, v určovaní mastitídneho mlieka.

     Umiestnenie:

     1. miesto: Nina Beláňová III.B, Jana Viktorínová I.B
     2. miesto: Júlia Zitová II.B
     3. miesto: Tatiana Stančíková III.B

     Všetkým zúčastneným ďakujeme za pekný výkon. Veríme, že vás táto súťaž obohatila o množstvo nových vedomostí a zručností.

   • Kvíz ku dňu študentstva
    • Kvíz ku dňu študentstva

    • 19. 11. 2021
    • ŽŠR dňa 16.11. 2021 pripravila pre študentov školy prezentáciu ku "Dňu študentstva a 17. novembra 1989". Po prezentácií si študenti preverili vedomosti v kvíze na danú tématiku. Prezentáciu a kvíz pripravili študentky III.B triedy A. Štefancová a Z. Mendelová. Najviac bodov v kvíze získali študenti I.B triedy.

   • Október - mesiac úcty k starším
    • Október - mesiac úcty k starším

    • 3. 11. 2021
    • Tak ako končí leto a začína jeseň, prichádza staroba nenápadne a pomaly. Staroba je výzva a neznamená koniec životnej aktivity. Pri príležitosti „mesiaca október" - mesiaca úcty k starším naša ŽŠR pripravila milé rozptýlenie a potešenie vo forme balíčkov pre seniorov z „Penziónu" - zariadenia sociálnych služieb Topoľčany. Balíčky študenti odovzdali 26.10. 2021 Mgr. O. Božikovi, riaditeľovi „Penziónu".