• Kvíz ku dňu študentstva
    • Kvíz ku dňu študentstva

    • 19. 11. 2021
    • ŽŠR dňa 16.11. 2021 pripravila pre študentov školy prezentáciu ku "Dňu študentstva a 17. novembra 1989". Po prezentácií si študenti preverili vedomosti v kvíze na danú tématiku. Prezentáciu a kvíz pripravili študentky III.B triedy A. Štefancová a Z. Mendelová. Najviac bodov v kvíze získali študenti I.B triedy.

   • Október - mesiac úcty k starším
    • Október - mesiac úcty k starším

    • 3. 11. 2021
    • Tak ako končí leto a začína jeseň, prichádza staroba nenápadne a pomaly. Staroba je výzva a neznamená koniec životnej aktivity. Pri príležitosti „mesiaca október" - mesiaca úcty k starším naša ŽŠR pripravila milé rozptýlenie a potešenie vo forme balíčkov pre seniorov z „Penziónu" - zariadenia sociálnych služieb Topoľčany. Balíčky študenti odovzdali 26.10. 2021 Mgr. O. Božikovi, riaditeľovi „Penziónu".