• Objav svoj talent
    • Objav svoj talent

    • 16. 12. 2016
    • Dňa 8.12. 2016 sa uskutočnila konferencia s názvom "Objav svoj talent". Cieľom tejto konferecie bolo predstavenie duálneho vzdelávania na našej škole, predstavenie profilu absolventa SOŠA Topoľčany, predstavenie nového študijného a učebného odboru, prezentácia našich žiakov o svojom odbornom vzdelávaní, prehliadka súťaže zručnosti v jazde traktorom v priamom prenose a súťaže vo vianočnom aranžovaní, to všetko je určené deťom a ich rodičom. Zúčastnili sa na nej zástupcovia zmluvných firiem, s ktorými škola spolupracuje, zástupcovia z CPPPaP a z Úradu práce.

   • Mikuláš
    • Mikuláš

    • 16. 12. 2016
    • Dňa 6.12. 2016 nás opäť po roku navštívil Mikuláš aj so svojími pomocníkmi.

   • Čaro vianoc
    • Čaro vianoc

    • 2. 12. 2016
    • Žiaci IV.A, III.B a II.B si v rámci učebnej praxe pripravili adventné vence. 

   • Florbal
    • Florbal

    • 9. 11. 2016
    • Dňa 7.11.2016 sa uskutočnilo na SOŠ drevárskej v Topoľčanoch okresné kolo vo florbale žiakov stredných škôl. Naša škola skončila na 1. mieste, reprezentovali ju žiaci: A. Barantal, D. Belohorec, M. Benko, M. Bezák, T. Blaho, F. Gábriš, M. Jenisch, P. Ondruš, M. Paulen, P. Raninec, O. Vrábel. Víťazom gratulujeme.

   • Imatrikulácie
    • Imatrikulácie

    • 3. 11. 2016
    • Dňa 28.10.2015 úspešne absolvovali naši prváci imatrikulácie. Aj tohtoročné imatrikulácie, boli plné prekvapení, zábavy, hier a súťaží.