• Deň otvorených dverí
    • Deň otvorených dverí

    • 13. 10. 2017
    •  V tento deň našu školu navštívili deviataci aj so svojimi rodičmi so širokého okolia. Prišli z Motešíc, Vrbového aj od Prievidze. Svojou agrotechnikou nás podporili firmy Ematech, Arics, PD Veľké Uherce, SHR p. Bajcár, Pneusej. Novinku boli  malotraktori našich študentov, pre ktorých sme pripravili jazdu zručnosti. Svojou technikou rozrobili políčko pri škole. ​​​​​​​

     Na jar na ňom opäť porastú tekvice. Záujemci o technické odbory programátor obrábacích, zváracích strojov a zariadení a nástrojár mali už tradične v tento deň možnosť navštíviť naše zmluvné pracovisko praktického vyučovania firmu Pakl automotive slovakia s.r.o. Topoľčany.

   • Partnerské vyučovanie
    • Partnerské vyučovanie

    • 13. 10. 2017
    • Dňa 25.9.2017 prebiehalo na našej škole partnerské vyučovanie  žiakov ZŠ Malinovského z Partizánskeho. Denná téma bola chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky. Odovzdali sme im poznatky z pestovania obilnín vo svete i na Slovensku formou prezentácie a experimentov . Hodinu viedla pani učiteľka Ingrid Fúziková. Poznatky prezentoval Radoslav Ducký, žiak 4.B triedy.

     Na spestrenie žiaci ZŠ zisťovali refraktometricky  množstvo cukru v ovocí podľa inštrukcií pani učiteľky chémie Dagmar Lojkovej. Sme radi, že sme pomohli žiakom ZŠ zapojiť sa aj takýmto spôsobom do projektu Hovorme o jedle.

   • Chovateľský deň
    • Chovateľský deň

    • 13. 10. 2017
    • 21.9.2017 navštívili naši žiaci študijného odboru farmárstvo a učebného odboru agromechanizátor, opravár Chovateľský deň na farme Šterusy pri Piešťanoch. Videli sme priestory prosperujúceho PD a mali možnosť zapojiť sa do voľby šampiónky kráv holsteinskeho plemena pre rok 2017. Súťažilo 60 dojníc z 19 fariem.

     Medzi nimi aj farmy z nášho okolia – Prašice, Radošina, Malé Chlievany. Nás učiteľov teší, že sme tu stretli našich bývalých študentov, ktorí  pracujú v poľnohospodárstve a zostali verní svojmu odboru.

   • Kiwano
    • Kiwano

    • 13. 10. 2017
    • Kiwano dopestované našim žiakom Marekom Igazom z II.B, ešte je to "bábätko", ale tešíme sa, že z prvotného pestovateľského pokusu už vidno výsledky.

   • Victoria regia 2017
    • Victoria regia 2017

    • 8. 11. 2017
    • V dňoch od 20. do 24. septembra 2017 sa v Piešťanoch konal 24. ročník flóristickej súťaže Victoria regia 2017. Hlavnou témou 24. ročníka súťaže Victoria regia 2017 bola „Kvety a móda“.