• Žiadame zákonných zástupcov uchádzačov o štúdium, aby na prijímacie pohovory priniesli "Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti". Na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 200/2021 z 30.4.2021 už netreba, aby sa účastníci prijímacieho konania a ich zákonní zástupcovia od 3.5.2021 preukazovali potvrdením o testovaní, alebo o výnimke z testovania.

        vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx