• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

   • Virtuálny Deň otvorených dverí, UPJŠ organizuje online na Facebooku 25. novembra 2020 o 10:00. Zúčastniť sa ho môžu aj vy stačí, ak sa prihlásite v podujatí na Facebooku.

    https://bit.ly/VirtualnyDOD_UPJS

     

     

   • Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre

   • Možnosť študovať nový študijný bakalársky program na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorý sa týka sociálneho manažmentu v prepojení na agropotravinárstvo a ktorý je vhodný pre absolventov stredných poľnohospodárskych škôl.

    Môžete sa zúčastniť online dňa otvorených dverí počas 25.11. 2020 o 17:00 h: https://bit.ly/FEM-SPU-DOD

    Prečo študovať sociálny manažment na spu v nitre.