• SOŠ agrotechnická Vás pozýva dňa 16.6. 2021 od 8.00 do 12.00 na odborný agro workshop v spolupráci s firmami ASIT asociácia spoločností IT priemyslu a Agroservis spol. s.r.o. . Agro workshop je určený pre žiakov 7. a 8. ročníka ZŠ.

    • Program:

     • Proces odbornej prípravy pre agrosektor
     • Hra Farming simulátor
     • Súťaž (ceny pre víťazov)
     • Modely strojov John Deere
     • Prehliadka strojov John Deere
  • Zahrajte sa v škole a spoznaj svoj cieľ.

  • Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 7.6.2021 na e-mail: anna.kisacova@sosagro.sk