• Sv. Valentín
    • Sv. Valentín

    • 15. 2. 2023
    • Sviatok svätého Valentína ľudia naprieč krajinami chápu ako sviatok lásky a zamilovaných. Žiacka školská rada pripravila pre študentov prednášku " Valentín a svet".

     Prednášali Nina Beláňová, Anna štefancová. Od 10.2. - 14.2. 2023 mohli študenti potešiť pozdravom a prianím svojich spolužiakov a učiteľov vo "valentínskej pošte".

   • Deň otvorených dverí
    • Deň otvorených dverí

    • 15. 2. 2023
    • Počas DOD sme predstavili záujemcom o štúdium v našej škole už tradične agrotechniku zmluvných partnerov pre odbornú prax, mali tiež možnosť nazrieť do odborných učební veterinárneho zdravotníctva, chemického laboratória, programovania cnc strojov a praxe, priniesli ukázať svojich domácich miláčikov, aktívne sa zapájali svojimi prezentáciami k programu DOD aranžovaním, ukážkami práce počas odborného výcviku, chemickými pokusmi, analýzami krvi a moču zvierat.

     Všetkým patrí veľká vďaka, ktorí pomáhali akýmkoľvek spôsobom.

   • Práca s drevom
    • Práca s drevom

    • 25. 1. 2023
    • Práca s drevom, výroba kŕmitiek, nácvik pílenia, brúsenia, spájania, vŕtania. Celoročné aranžmá na vchodové dvere, I.C záhradník. Ing. A. Irbis