• 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

   • 4 - ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou aj výučným listom, s možnosťou duálneho vzdelávania.

    Duálne vzdelávanie je umožnené vo firmách, ktoré majú na to licenciu: 

    Pankl Automotive Slovakia s.r.o., Topoľčany, ZKW Slovakia s.r.o., Krušovce, BeShapeTech k.s., Krušovce

     

    Absolvent je:

    • kvalifikovaný technický pracovník
    • schopný samostatne pracovať na obrábacích strojoch a zariadeniach
    • dokáže obsluhovať a programovať automatizované strojárske zariadenia
    • schopný obsluhovať a programovať CNC sústruhy a frézy
    • dokáže navrhovať a vytvárať technickú a výkresovú dokumentáciu
   • Absolvent získa:

   • zváračské oprávnenie elektrickým oblúkom obalenou elektródou (Z-E1), zváračské oprávnenie elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrane plynu CO2 (Z-M1), doplnkový kurz pre rezanie kyslíko-acetylénovým plameňom osvedčenie platné v štátoch EÚ a v zváračskej federácii.

    Vedomosti a zručnosti z obsluhy a programovania CNC obrábacích strojov za pomoci: EMCO SINUMERIK OPERATE, CAD/CAM systému - EdgeCam.
    Vedomosti a zručnosti z programovania zváracích robotov pomocou aplikácie ABB RobotStudio.

    Na osobný rozvoj zručností a návykov sa využívajú externé pracoviská: 

    Pöttinger Stroje s.r.o. Bánovce nad Bebravou, TOP Grafit, s.r.o., Topoľčany, Microstep s.r.o., Partizánske, STAKOTRA MANUFAKTURING s.r.o., Piešťany, TOPOS TOVARNÍKY, s.r.o., Tovarníky, Jozef Pecháč KOVO P+P s.r.o., Topoľčany, VIPO Partizánske a.s.

     

    Vizualizácia postupov pri SDV – zamestnávateľ / SOŠ / žiak