• 2423 H nástrojár

    • 3-ročný učebný odbor ukončený výučným listom

     Absolvent ovláda:

     • sústruženie
     • frézovanie
     • údržbu nástrojov na kovoobrábacích strojoch
     • opravu a ostrenie nástrojov
     • údržbu strojov a nástrojov
     • tvarovanie materiálov
     • zhotovenie technických náčrtov a skíc
     • kontrolu kvality s použitím meradiel a meracích prístrojov
    • Odborný výcvik prebieha v zmluvných firmách:

    • ZKW Slovakia s.r.o., Krušovce

     AAH Plastics s.r.o., Solčany

  • Práce našich žiakov