• 4211 M 26 záhradníctvo - sadovníctvo a krajinárska tvorba

   • 4 - ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou

   • Uplatnenie absolventa: 

    • absolvent vie vykonávať odborné práce pri podnikaní a zabezpečovaní záhradníckych služieb obchodného, projektového a poradenského charakteru

     

    • pozná zákonitosti estetiky, sortiment kvetín a okrasných drevín, ovláda sadovnícke úpravy, problematiku tvorby a ochrany životného prostredia, ochrany okrasných rastlín proti škodlivým činiteľom, vypracúva sadovnícke plány a vie ich realizovať

     

    • môže pokračovať v štúdiu na VŠ napr. krajinné inžinierstvo