4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, denná, 1.9.2015

PredmetRočníkSpolu
1.2.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 34 7
Cudzí jazyk 44 8
Konverzácia v cudzom jazyku 22 4
Človek a príroda
Fyzika 1 1
Biológia 23 5
Človek a spoločnosť
Dejepis 2 2
Matematika a práca s informáciami
Matematika 22 4
Informatika 11 2
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 11 2
Praktická príprava
Prax 66 12
Technické a technologické vzdelanie
Stroje a zariadenia 12 3
Náuka o materiáloch 1 1
Prevádzková spoľahlivosť strojov 11 2
Mechanika 1 1
Technológia rastlinnej výroby 23 5
Ochrana rastlín 12 3
Technológia živočišnej výroby 22 4
Ekonomické vzdelávanie
Podnikanie a služby 22 4


© aScAgenda 2023.0.1403 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.03.2023