• Aranžovanie
    • Aranžovanie

    • 21. 10. 2016
    • Dňa 19.10. 2016 sa konalo jesenné aranžovanie. Najlepšie ocenenými žiakmi boli:  L. Beláková z II.B, M. Macko z II.B, M. Hrkotáčová zo IV.A, K. Lauková zo IV.A

   • Cez poľný beh
    • Cez poľný beh

    • 21. 10. 2016
    • Dňa 27.9.2016 sa na základnej škole s materskou školou v Krušovciach konala športová súťaž stredoškolákov. V okresnom kole v cezpoľnom behu súperili chlapci na 3 km a dievčatá na 2 km.Naša škola skončila na druhom mieste ktorú reprezentovali žiaci Denis Ďurák (II.A), Dušan Baleš (IV.A), Marek Benko (II.D).

   • Agrokomplex
    • Agrokomplex

    • 21. 10. 2016
    • Dňa 19.8. 2016 sa konal Agrokomplex Nitra. Aj v tomto roku sa naša škola prezentovala na tejto významnej poľnohospodárskej výstave. V spolupráci s firmami Pneusej Hlohovec a Agrifest Nitra sme prezentovali naše študijné a učebné odbory. Firma Pneusej Hlohovec nám umožnila vytvoriť propagačný materiál a informačné postery.

   • Deň poľa 2016
    • Deň poľa 2016

    • 1. 6. 2016
    • Dňa 26.mája 2016 sa v Očovej konal Deň poľa, ktorý bol zameraný na zber krmoviny. Na dni poľa mohli naši žiaci vidieť technologické linky pre zber krmovín, ktoré pozostávajú z kosačiek, rozhadzovačov a riadkovačov krmovín, zberacích vozov, zberacích lisov, rezačiek a obalovačiek.

   • Hasičská súťaž stredných škôl 2016
    • Hasičská súťaž stredných škôl 2016

    • 2. 5. 2016
    • Dňa 28.4.2016 sa na mestkom kúpalisku konal prvý ročník hasičskej súťaže stredných škôl. Usporiadateľom súťaže bola naša škola SOŠ agrotechnická v zastúpení Mgr. Dagmar Lojkovej a Mgr. Petra PavlovičaSúťaže sa zúčastnilo päť družstiev z piatich stredných škôl (SOŠ agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany, SOŠ techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany, Obchodná akadémia Topoľčany, SOŠ drevárska Topoľčany, SSOŠ pedagogická, Topoľčany).

     Súťažilo sa v dvoch disciplínach. Tou prvou bol hasičský útok s vodou. Ich úlohou bolo čo v najkratšom čase spojiť nasávacie vedenie so sacím košom, nasať  vodu  hasičskou striekačkou a prúdom vody zhodiť terč. Každé družstvo malo v tejto disciplíne dva súťažné pokusy. Druhou disciplínou bola štafeta. Hodnotil sa súčet časov štafety a najlepšieho útoku. Prvé miesto obhájila SOŠ agrotechnická na druhom mieste skončila SOŠ techniky a služieb a na treťom mieste skončilo družstvo z Obchodnej akadémie. Víťazom gratulujme.