• Návšteva ministerky pôdohospodárstva
    • Návšteva ministerky pôdohospodárstva

    • 12. 4. 2017
    • Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na návšteve v SOŠ agrotechnickej v Topoľčanoch Slovenské poľnohospodárstvo potrebuje mladých ľudí. Priemerný vek zamestnancov v rezorte poľnohospodárstva je dnes takmer 50 rokov. Na jednej strane je to odvetvie, ktorého problémy fackujú zľava - sprava, no na druhej strane sa črtá príležitosť realizovať svoje sny o krásnej krajine a kvalitných domácich potravinách. V takomto duchu sa niesla návšteva Ing. Gabriely Matečnej, ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v Strednej odbornej škole agrotechnickej v Topoľčanoch dňa 11.04.2017. Mladí zanietení poľnohospodári sa pani ministerke pochválili so svojimi úspechmi, predstavili svoje rodinné hospodárstva – Marián Petreje je rozhodnutý pokračovať v rodinnej tradícii a pestovať obilie, kukuricu, sóju a repku olejnú.

     Radoslav Ducký sa venuje pestovaniu rýchlorastúcich drevín, konkrétne japonského topoľa, ktorý sami s otcom aj spracovávajú a  využívajú  na vykurovanie. Andrej Selčan sa pochválil  experimentmi, ktoré robia žiaci v rámci praxe v školskej záhrade a v skleníku. Jedným z takýchto experimentov bolo aj porovnanie výnosov pri 4 rôznych spôsoboch pestovania zemiakov – kontajnerové pestovanie, klasické pestovanie v riadkoch, na slame a na podložke zem – slama. V diskusii s pani ministerkou Ing. Matečnou sa žiaci dozvedeli podrobnosti o tom, ako mladý začínajúci farmár môže získať priame platby na hektár, rozdiskutovali úskalia výzvy na podporu mladých farmárov a prípravu druhej výzvy s upravenými podmienkami.

     Žiaci sa zaujímali aj o vývoj poľnohospodárstva so zameraním na potraviny – konvenčné alebo GMO? Informovali sa, či sa neuvažuje s podporou chovu ošípaných, HD a hydiny na Slovensku, aby sme neboli odkázaní na dovoz nekvalitných potravín. Okrem toho sa zaujímali aj o podporu chovu včiel a pestovanie špeciálnych plodín – byliniek.

     Cenné rady, ktoré žiaci získali, určite využijú v budúcnosti pri rozbiehaní svojich podnikateľských aktivít. Ďakujeme pani ministerke Ing. Gabriele Matečnej za návštevu a obohacujúcu diskusiu s našimi žiakmi, pánovi RNDr. Vladimírovi Gubišovi, vedúcemu odboru vzdelávania a kultúry UNSK za osobnú účasť a podporu tohto stretnutia, a kolegyniam Ing. Ingrid Fúzikovej Mgr. Dagmar Lojkovej a Ing. Anne Kišacovej za zorganizovanie tohto stretnutia.

   • Veľký futbal žiakov SŠ
    • Veľký futbal žiakov SŠ

    • 12. 4. 2017
    • Dňa 5.4. 2017 sa na topoľčianskom futbalovom ihrisku konalo okresné kolo žiakov stredných škôl "Veľký futbal žiakov SŠ" . Naša škola sa umiestnila na 1. mieste, reprezentovali ju žiaci: Dominik Antala, Adam Arpáš, Adam Báleš, Dušan Báleš, Marek Benko, Thomas Blaho, Dávid Cikatricis, Samuel Hostačný, Richard Hudok, Patrik Korman, Matúš Ladický, Nicolas Neubauer, Marek Pakanec, Patrik Papranec, Ondrej Vrábel.

   • DOD 2017
    • DOD 2017

    • 30. 3. 2017
    • Dňa 8.3. 2017 sa na našej škole konal v poradí druhý Deň otvorených dverí v tomto školskom roku. Záujem bol veľký zo strany žiakov, ako aj rodičov. Mnohí využili možnosť vyskúšať si jazdu na traktori z dozorom inštruktora. Prišli aj tí najmenší zo starými rodičmi. Každoročne nás podporujú svojou agrotechnikou naši zmluvní partneri, nebolo to inak ani tentokrát. Ďakujeme firmám Agrics Nitra, Ematech Radošina, Selekt Horné Chlebany, súkromne hospodáriaci roľníci Bajcar, Petreje, ako aj firme Pankl, ktorá umožnila žiakom a rodičom spoznať výrobu podniku a oboznámila ich s duálnym a tradičným praktickým vyučovaním v ich firme.

   • Hádzaná
    • Hádzaná

    • 27. 1. 2017
    • Dňa 19.1. 2017 sa na Strednej odbornej škole drevárskej v Topoľčanoch konalo okresné kolo v hádzanej žiakov stredných škôl. Naša škola sa umiestnila na 3. mieste, reprezentovali ju žiaci: A. Arpáš, D. Balážik, J. Belanský, D. Belohorec, D. Ďurák, T. Koprda, F. Kováč, A. Pakši, M. Rusňák, J. Tóth.

   • Objav svoj talent
    • Objav svoj talent

    • 16. 12. 2016
    • Dňa 8.12. 2016 sa uskutočnila konferencia s názvom "Objav svoj talent". Cieľom tejto konferecie bolo predstavenie duálneho vzdelávania na našej škole, predstavenie profilu absolventa SOŠA Topoľčany, predstavenie nového študijného a učebného odboru, prezentácia našich žiakov o svojom odbornom vzdelávaní, prehliadka súťaže zručnosti v jazde traktorom v priamom prenose a súťaže vo vianočnom aranžovaní, to všetko je určené deťom a ich rodičom. Zúčastnili sa na nej zástupcovia zmluvných firiem, s ktorými škola spolupracuje, zástupcovia z CPPPaP a z Úradu práce.