• Mikuláš
    • Mikuláš

    • 17. 12. 2018
    • Dňa 6.12. 2018 nás opäť po roku navštívil Mikuláš aj so svojími pomocníkmi.

   • Vianočné tvorivé dielne
    • Vianočné tvorivé dielne

    • 17. 12. 2018
    • v dňoch 3.12 - 4.12. 2018 na našej škole prebiehali tvorivé dielne. Žiaci piekli medovníky a vyzdobili školu vianočnými dekoráciami.

   • Červené stužky
    • Červené stužky

    • 17. 12. 2018
    • Dňa 27.11. 2018 sa konalo školské kolo vo vianočnom aranžovaní.         
     1. miesto - M. Dilongová - II.B
     2. miesto - M. Mišenková - I.B
     3. miesto - J. Poluch - I.B

   • Vianočné aranžovanie
    • Vianočné aranžovanie

    • 2. 12. 2018
    • Dňa 27.11. 2018 sa konalo školské kolo vo vianočnom aranžovaní. 1. miesto - M. Dilongová - II.B, 2. miesto - M. Mišenková - I.B, 3. miesto - J. Poluch - I.B

   • Horsch Schwandorf
    • Horsch Schwandorf

    • 2. 12. 2018
    • Dňa 20.11. - 21.11. 2018 sa Ing. K. Vassová a Bc. M. Kovačik zúčastnili odborného seminára vo firme Horsch Schwandorf v Nemecku.