• Florbal žiakov SŠ
    • Florbal žiakov SŠ

    • 2. 12. 2018
    • Dňa 7.11. 2018 sa konalo na SOŠ drevárskej Okresné kolo vo florbale. Naši chlapci sa umiestnili na 1.mieste a postúpili na krajské kolo. Chlapcom gratulujeme a prajeme im nech sa im darí aj naďalej.

   • Dni klobás 2018
    • Dni klobás 2018

    • 2. 12. 2018
    • 5. a 6. októbra 2018 sa naša škola SOŠ agrotechnická v Topoľčanoch zúčastnila 2.ročníka Dni klobás 2018 v Podhájskej. Žiaci súťažili vo výrobe klobás. Naša žochárska klobása získala prvé miesto. Žocharíci a Žochári (ako sa družstvá volali) spropagovali našu školu naozaj s nadšením a hrdosťou za čo im patrí vďaka.

   • Mňam fest 2018
    • Mňam fest 2018

    • 2. 12. 2018
    • Naša škola sa zúčastnila kulinárskej a poľnohospodárskej akcie Mňam fest 2018, ktorý sa konal 22.9. 2018 v Bánovciach nad Bebravou. Žiaci a učitelia prezentovali výrobky našich študentov a majstrov odbornej výchovy.