• Imatrikulácie
    • Imatrikulácie

    • 14. 11. 2019
    • Dňa 29.10.2019 úspešne absolvovali naši prváci imatrikulácie. Tohtoročné imatrikulácie, boli plné prekvapení, zábavy, hier a súťaží. Prváci ich v zdraví prežili, a teda úspešne absolvovali.

   • Smútočné aranžovania
    • Smútočné aranžovania

    • 24. 10. 2019
    • Dňa 22.10. 2019 sa uskutočnilo školské kolo smútočného aranžovania. Umiestnenie: 1. miesto: Viktória Cíchová III.B, 2. miesto: Monika Dilongová III.B, 3.miesto: Vladimíra Kopecká II.B

   • Okresné kolo súťaže v Cezpoľnom behu
    • Okresné kolo súťaže v Cezpoľnom behu

    • 24. 10. 2019
    • Dňa 25.9. 2019 sa konalo okresné kolo súťaže v Cezpoľnom behu. Druhé miesto jednotlivci získal Sebastián Matejovič a ako škola sme sa umiestnili na 3. mieste. Zúčastnili sa ešte Samuel Pavlík a Patrik Korman

     Gratulujeme 🏆.

     Ďakujeme p.uciteľovi Pavlovičovi a p.učiteľke Vaňovej za vedenie a doprovod.

   • Deň otvorených dverí
    • Deň otvorených dverí

    • 4. 5. 2019
    • Dňa 6.3. 2019 sa na našej škole konal v poradí druhý Deň otvorených dverí v tomto školskom roku. V tento deň našu školu navštívili deviataci aj so svojimi rodičmi so širokého okolia.

   • Stredoškolská odborná činnosť
    • Stredoškolská odborná činnosť

    • 20. 2. 2019
    • Dňa 19.2. 2019 sa konalo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Zúčastnili sa na nej žiaci: Jaroslav Poluch I.B, Ondrej Korec II.B, Martin Zdychavský III.B, Denis Ďurák VI.A, Ivana Kreneková II.B, Marek Bečka I.A, Dominik Divéky III.A, Václav Turjanica III.B, Jozef Bajzík I.A, Vladimíra Kopecká I.B