• Deň otvorených dverí
    • Deň otvorených dverí

    • 21. 11. 2019
    • Dňa 13.11. 2019 sa na našej škole konal v poradí prvý Deň otvorených dverí v tomto školskom roku. Našu školu navštívili deviataci aj so svojimi rodičmi so širokého okolia.

   • Mladý tvorca
    • Mladý tvorca

    • 21. 11. 2019
    • Dňa 5 - 6. novembra sa naša škola zúčastnila propagácie stredných škôl. "Mladý tvorca" v Nitre.

   • Imatrikulácie
    • Imatrikulácie

    • 14. 11. 2019
    • Dňa 29.10.2019 úspešne absolvovali naši prváci imatrikulácie. Tohtoročné imatrikulácie, boli plné prekvapení, zábavy, hier a súťaží. Prváci ich v zdraví prežili, a teda úspešne absolvovali.

   • Smútočné aranžovania
    • Smútočné aranžovania

    • 24. 10. 2019
    • Dňa 22.10. 2019 sa uskutočnilo školské kolo smútočného aranžovania. Umiestnenie: 1. miesto: Viktória Cíchová III.B, 2. miesto: Monika Dilongová III.B, 3.miesto: Vladimíra Kopecká II.B

   • Okresné kolo súťaže v Cezpoľnom behu
    • Okresné kolo súťaže v Cezpoľnom behu

    • 24. 10. 2019
    • Dňa 25.9. 2019 sa konalo okresné kolo súťaže v Cezpoľnom behu. Druhé miesto jednotlivci získal Sebastián Matejovič a ako škola sme sa umiestnili na 3. mieste. Zúčastnili sa ešte Samuel Pavlík a Patrik Korman

     Gratulujeme 🏆.

     Ďakujeme p.uciteľovi Pavlovičovi a p.učiteľke Vaňovej za vedenie a doprovod.