• Voľné pracovné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Učiteľ strojárskych predmetov na SŠ odbor 23, 24

   • Úväzok:
    100 %
    Dátum nástupu:
    ihneď
   • Požiadavky:
    Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba. Ovládať programovanie CNC strojov v niektorom z jazykov Fanuc, Sinumeric, Robot studio. DPŠ vítané, ale je možné absolvovať aj počas pracovného pomeru. Kvalifikačné a ďalšie požiadavky v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Prax v odbore vítaná, ale nie je podmienkou prijatia do pracovného pomeru.

    Náplň práce: učiteľ odborných predmetov na SŠ v odbore 23, 24, 42, 45.

    Funkčný plat: bez I. kvalifikačnej skúšky 7. platová trieda 1 131,50 € / mesiac + navýšenie za roky započítanej praxe
    s I. kvalifikačnou skúškou 8. platová trieda 1 267,50 € / mesiac + navýšenie za roky započítanej praxe
    s II. kvalifikačnou skúškou 9. platová trieda 1 418,50 € / mesiac + navýšenie za roky započítanej praxe

    Žiadosť s požadovanými dokladmi (diplom a vysvedčenie o záverečnej skúške pri ukončení vysokoškolského vzdelania min. II. stupňa, žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a preukázanie bezúhonnosti podľa § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) zasielajte elektronicky na e-mailovú adresu sekretariat@sosagro.sk, alebo poštou na adresu:
    SOŠ agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
    Tovarnícka 1632
    955 01 Topoľčany