• Voľné pracovné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Majster odborného výcviku so zameraním na skupinu odborov 42, 45 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II.

   • Úväzok:
    100 %
    Dátum nástupu:
    01.09.2022
   • Požiadavky:
    Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore operátor poľnohospodárskej techniky. Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore operátor poľnohospodárskej techniky - rastlinná výroba. Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore poľnohospodárska a lesnícka technika. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore: majster odbornej prípravy.

    Náplň práce: Organizácia odborného výcviku, vysvetľovanie praktických činností, riadenie a hodnotenie činnosti žiakov.

    Funkčný plat stanovený vo výške minimálne: 743,00 €

    Žiadosť s požadovanými dokladmi (výučný list v požadovanom odbore, maturitné vysvedčenie, resp. diplom a vysvedčenie o záverečnej skúške pri ukončení vysokoškolského vzdelania I. stupňa, žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) zasielajte do 25.08 2022.
  • Učiteľ strojárskych predmetov na SŠ odbor 23, 24

   • Úväzok:
    100 %
    Dátum nástupu:
    1.9.2022
   • Požiadavky:
    Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba. Ovládať programovanie CNC strojov v niektorom z jazykov Fanuc, Sinumeric, Robot studio. DPŠ vítané, ale je možné absolvovať aj počas pracovného pomeru. Kvalifikačné a ďalšie požiadavky v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. a Vyhl. 437/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti, bezúhonnosť, ovládanie štátneho jazyka, prax v odbore vítaná.

    Náplň práce: učiteľ strojárskych predmetov na SŠ, odbor 23, 24

    Funkčný plat: od 915,- € / mesiac

    Žiadosť s požadovanými dokladmi (diplom a vysvedčenie o záverečnej skúške pri ukončení vysokoškolského vzdelania min. II. stupňa, žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) zasielajte do 26.08.2022.