• Žiacka školská rada

    • Predseda: Anna Štefancová (IV.B)

     Členovia:
     Juraj Valach (IV.A)
     Zuzana Mendelová (IV.B)
     Marko Grác (III.A)
     Samuel Chmelár (III.B)
     Sofia Škultétyová (II.B)
     Jozef Rolinec (II.C)
     Peter Stolár (II.A)
     Juraj Hric (I.A)
     Janka Grácová (I.B)

     _____________________________________________________________

     Kontakt na členov Žiackej školskej rady pri SOŠA,Tovarnícka 1632, Topoľčany:
     Telefonický kontakt: 038/53 22 560
     e-mail: sekretariat@sosagro.sk