• Žiacka školská rada

    • Predseda: Vladimíra Kopecká (III.B)
     Podpredseda: Kristína Bajcárová (IV.B)

     Členovia:
     Jozef Bajzík (III.A)
     Filip Stolár (IV.A)
     Ján Kuric (IV.A)
     Anna Štefancová (II.B)
     Juraj Valach (II.A)
     Lukáš Labuda (I.A)
     Samuel Chmelár (I.B)

     _____________________________________________________________

     Kontakt na členov Žiackej školskej rady pri SOŠA,Tovarnícka 1632, Topoľčany:
     Telefonický kontakt: 038/53 22 560
     e-mail: sekretariat@sosagro.sk