Žiacka školská rada

    • Žiacka školská rada

    • Predseda: Vladimíra Kopecká (II.B)
     Podpredseda: Kristína Bajcárová (III.B)

     Členovia:
     Jozef Bajzík (II.A)
     Filip Stolár (III.A)
     Anna Štefancová (I.B)
     Juraj Valach (I.A)

     _______________________________________________________________

     Kontakt na členov Žiackej školskej rady pri SOŠA,Tovarnícka 1632, Topoľčany:
     Telefonický kontakt: 038/53 22 560
     e-mail: sekretariat@sosagro.sk