• Žiacka školská rada

    • Predseda: Matej Goňa (VI.B)
     Podpredseda: Vladimíra Kopecká (I.B)

     Členovia:
     Dušan Krajči (III.A)
     Ivana Kreneková (II.B)
     Martin Marko (II.A)

      

     Spolupracovníci ŽŠR:
     Filip Gogola (I.A)
     Samuel Gregorík (II.C)
     Maroš Hubinský (IV.A)
     Erik Škreko (III.C)
     Martin Turóczi (I.N)

     Plán práce pre školský rok 2018/2019
     Štatút Žiackej školskej rady pri SOŠA,Tovarnícka 1632, Topoľčany
     _______________________________________________________________

     Kontakt na členov Žiackej školskej rady pri SOŠA,Tovarnícka 1632, Topoľčany:
     Telefonický kontakt: 038/53 22 560
     e-mail: sekretariat@sosagro.sk