• Žiacka školská rada

    • Predseda: Vladimíra Kopecká (IV.B)

     Členovia:
     Jozef Bajzík (IV.A)
     Juraj Valach (III.A)
     Anna Štefancová (III.B)
     Zuzana Mendelová (III.B)
     Samuel Chmelár (II.B)
     Jozef Rolinec (I.C)
     Sofia Škultétyová (I.B)
     Peter Stolár (I.A)

     _____________________________________________________________

     Kontakt na členov Žiackej školskej rady pri SOŠA,Tovarnícka 1632, Topoľčany:
     Telefonický kontakt: 038/53 22 560
     e-mail: sekretariat@sosagro.sk