• Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole agrotechnickej

   • Správa o plnení rozpočtu k 31. 08. 2020 

     

    Návrh rozpočtu RZ pri Strednej odbornej škole agrotechnickej Tovarnícka 1632, Topoľčany na školský rok 2020/2021 

     

    Usmernenie číslo 1

     

    Usmernenie číslo 2

 •  

  Na základe rozhodnutia rodičov bude vytvorený triedny aktív – SRRZ - RZ pri SOŠA, ktorý si na prvom zasadnutí zvolí výkonný výbor – predseda, pokladník a zapisovateľ. Zápisnica z prvého zasadnutia a uznesenie bude zverejnené na webovej stránke školy.